Als het stil is… hoort men u beter

Voor wie er aan dacht om dit jaar een nieuw product of concept te lanceren, maar vanwege de economische onzekerheid overweegt dit idee nog even in de koelkast te stoppen… : FOUT !

2009 wordt een ideaal jaar voor het lanceren van nieuwe producten of concepten.

Laat ons duidelijk zijn : het succes van een ‘innovatie’ is afhankelijk van een aantal belangrijke eigenschappen (hoe innovatief is het, hoe gebruiksvriendelijk, welke prijs, waar wordt het verkocht, enz…). Pas wanneer deze criteria in evenwicht zijn, volgt de volgende vraag : hoe krijg ik de aandacht voor mijn product ?

Welnu, het ziet er naar uit dat heel wat bedrijven de fout zullen maken om dit jaar drastisch te snoeien in hun innovatie & communicatie-budget : minder productlanceringen, advertenties, beursdeelnames, enz… Dit betekent tegelijk dat de media-aandacht verdeeld zal moeten worden over minder items.  De kans dat uw product of concept dit jaar dus meer aandacht krijgt is dan ook veel groter dan in ‘normale’ economische omstandigheden. Dus zonder twijfel :

TIP : heeft u een goed nieuw product of concept, én de middelen om dit professioneel te communiceren, wacht dan niet. Lanceer het dit jaar ! 

Voor wie hieraan twijfelt, raad ik graag het boekje “De 13 gouden wetten van RECESSIE-MARKETING” aan. Auteurs zijn Roland & Rogier van Kralingen (u vindt het boekje momenteel bij Standaard Boekhandel: € 9,95). Zij verwijzen ondermeer naar een studie van het Engelse Market Strategy adviesbureau dat over een periode van dertig jaar meer dan duizend bedrijven en hun innovatiegedrag heeft bestudeerd. Hieruit blijkt dat bedrijven die tijdens recessieperiodes gewoon verder bleven investeren in innovatie, konden rekenen op een ROI-stijging (Return on Investment) van maar liefst 24 % ! Bij de bedrijven die echter hun innovatie terugdraaiden liep ook de ROI terug met 0,6%…

Share
Tags: