Als je niets zinnigs te vertellen hebt… zwijg dan. (1)

‘k Ben voor de fun nog eens gaan zoeken op internet naar de definitie van ‘communicatie’. Wat een soep… Toch eigenaardig dat in een maatschappij die overspoeld wordt door communicatie-middelen, we er niet in slagen om het eens te worden over de juiste omschrijving van ‘communicatie’. Hoe kunnen we ooit tot ‘goeie’ communicatie komen, als iedereen er een andere interpretatie of verwachting aan geeft ?

Als je niets zinnigs te vertellen hebt, …. zwijg dan” Dat was vroeger de ongeschreven wet bij ons thuis… Alhoewel ik het als kind niet steeds wist te waarderen, moet ik vandaag vaststellen dat mijn ouders en mijn broers zelden misverstanden hadden. De communicatie was duidelijk omdat ze niet verdronk in een overvloed aan woorden, zinnen en gesprekken. Zou dit nu nog kunnen ?

(wordt vervolgd)

Share