Valentijn

Vandaag, op Valentijn, kan ik niet om het aspect ‘LIEFDE’ heen. Een woord dat in zakelijke kringen nog weinig valt. Misschien moet u maar eens het boek ‘Management met Liefde‘ van Tim Sanders lezen. Het zal uw ondernemers-blik positief verruimen…

Donderdag verschenen de onderzoeksresultaten van een OIVO-studie over het consumentengedrag rond Valentijn dit jaar. Daarvoor werden 660 kwantitatieve interviews afgenomen bij Belgen van +17 jaar. U weet dat ik steeds enig voorbehoud heb bij marktonderzoeken, maar ik wil mijn belangrijkste conclusies niet onthouden :

  • Slechts 1 op 4 Belgen viert Valentijn
  • Meestal gebeurt dit met een romantisch etentje op restaurant of thuis
  • 1 op 3 geeft ook een cadeau. Meestal bloemen of parfum, maar er is een sterke groei waarneembaar bij de cadeaubons
  • De crisis heeft vooral in Wallonië en Brussel een sterke invloed op het cadeau-budget. Bij de Vlamingen blijft het stabiel (gemiddeld € 38)

De volledig studie kan u terugvinden op de website van OIVO : www.oivo.be

Kent u trouwens (parate kennis…) de legende over de oorsprong van Valentijn ? Handig om straks indruk te maken bij uw partner… :

Het was in de tijd dat keizer Claudius II aan de macht was. Om zijn rijk in stand te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij allerlei eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis. Volgens de legende (en Wikipeda…) kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

 

Share