De slimste mens

De voorbije reeks van ‘De Slimste Mens’ heeft me meermaals jaloers gemaakt. Ik benijd immers mensen die over een zeer brede parate kennis beschikken.

We leven in een tijdperk waarbij we makkelijk de neiging hebben om het belang van parate kennis te minimaliseren. Op het internet vinden we toch alles… Fout natuurlijk. Wie creatief en innovatief wil zijn (modewoorden in onze economie) moet verbanden kunnen leggen, kansen zien. Die kan je alleen ontdekken indien je over een spontane parate kennis beschikt, en niet wanneer je telkens alles moet opzoeken.

Hoe groot is de parate productkennis bij uw verkoopmedewerkers trouwens ? Precies hier moeten zij het verschil kunnen maken met de grotere ketens : ADVISEREN. Hoe groter hun kennis, hoe meer kans ze maken om het vertrouwen van de klant te winnen, en hoe groter de kans op verkoop.

Misschien kan dit mopje helpen om hen te wijzen op het belang van parate kennis (komt uit de Standaard, en is geschreven door Oscar van den Boogaard) :

Een priester geeft een lift aan een nonnetje dat op de stoep loopt. Terwijl zij instapt, valt haar habijt open en toont zij een prachtig lang been. De priester kan zich niet bedwingen en legt zijn hand op haar dij. De non kijkt hem aan en prevelt: ‘Denk aan psalm 129, vader.’ De priester trekt verschrikt zijn hand weg en biedt zijn excuses aan. Maar na een tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. ‘Denk aan psalm 129’, prevelt het nonnetje opnieuw. ‘Maar zustertje, het vlees is zwak’, roept de priester uit. Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend naar de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129. Daar leest hij: ‘Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie.’

De moraal van dit verhaal: houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je geweldige kansen.

Share