Il faut donner du temps au temps…

“Il faut donner du temps au temps”. Wellicht één van de meest wijze uitspraken van wijlen president Mitterand. Vrij vertaald : “Geef de tijd,  tijd.”

Tja. Geduld : vooral de hardwerkende Vlaamse zelfstandige heeft er problemen mee. ’t Moet vooruit gaan.  Wij zijn een volk van ACTIE. We willen zo snel mogelijk de handen uit de mouwen steken. Geen woorden maar daden. We ploegen, zaaien, en wachten op resultaat. Laat dit resultaat naar ons gevoel te lang op zich wachten, dan maken we vaak de fout om volledig opnieuw te beginnen : ploegen, zaaien, enz, enz…

Onze noorderburen bijvoorbeeld, leuteren meestal veel langer en diepgaander over een idee vooraleer ze aan de slag gaan, om ons daarna met een razende efficiëntie (en een grote mond) de loef af te steken.

Laat ons de juiste lessen trekken :  Innovatie is belangrijk. Onontbeerlijk zelfs. Maar om een innovatief idee succesvol te maken, is naast een flink pak enthousiasme ook een goede, realistische voorbereiding nodig. En vooral (en daar zijn de Nederlanders sterk in)  : een weldoordacht marketingplan : hoe krijg ik mijn nieuw product/concept op de meest doeltreffende (winstgevende) manier, bij de JUISTE doelgroep.

Wanneer uw product/dienst innovatief en kwalitatief is, en uw marketingplan professioneel is uitgetekend, dan pas hebt u een kans op slagen… Hoe overtuigd en gepassioneerd u ook bent over uw eigen innovatie, … niemand zit er echt op te wachten. Ga daar maar van uit. Het vraagt dan ook tijd om de buitenwereld te overtuigen. En zoals Mitterand het terecht zij : “Geef de tijd, tijd…”

Share