Senioren… Lastige klanten ? (2)

senioren

“Vroeger was het beter…”. Dit blijft nog steeds de belangrijkste gedachte bij heel wat medioren en senioren. Ze zijn dan ook vaak wel heel nieuwsgierig naar nieuwe zaken, maar tegelijk achterdochtig. Dat verklaart waarom handelaars ze vaak als ‘lastig’ ervaren.

Medioren/Senioren hebben bovendien ook hun trots. Ze verwachten respect voor hun leeftijd en/of hun actieve carriëre. Hier schuilt een moeilijke paradox : vaak snappen ze geen snars van de nieuwe zaken en technologieën, maar hun trots weerhoudt hen ervan om dit toe te geven. Het komt er dan ook op aan om steeds geduldig en in eenvoudige taal uw producten en diensten uit te leggen. Weinig verkopers bezitten die gave… !

Belangrijk is eveneens om vooraf zeer goed te polsen naar wat uw klant reeds weet. Senioren hebben meer tijd, en gaan dan ook vaak op zoek naar de beste prijs/kwaliteit verhouding. Ze  verzamelen informatie bij hun kennissenkring, het internet, Testaankoop, uw concurrenten… Ze hebben ook de neiging om u te testen met een vraag waar ze het juiste antwoord met zekerheid kennen. Luisteren en anticiperen is de boodschap…!

Verkocht ? Goed zo. Maar bespreek zeer goed wat ‘dienst-na-verkoop’ voor u betekent. Welke service is gratis, en welke niet?  Senioren staan er niet bij stil dat transport en arbeidskosten vandaag de dag, in tegenstelling tot vroeger, zeer hoog zijn. Probeer dus misverstanden te voorkomen en besteed voldoende aandacht aan garantie, onderhoud, enz…

wordt vervolgd…

Share