De juiste vraag…

Wij, Vlamingen, hebben nogal sterk de neiging om een probleem zo snel mogelijk op te lossen. Op zich niet verkeerd natuurlijk. Maar té snel handelen houdt ook gevaren in.

Wat is de som van 3 + 3 ?

Het antwoord : 6. 

Makkelijk, want er is maar één juist antwoord. De som van 3+3 is 6.

Even juist is om te stellen dat 6 de som is van 3 + 3. Ja toch ?

Maar laat ons de vraag even anders stellen : van wat is 6 de som…?

Tja, nu zijn er plots ontelbaar veel antwoorden mogelijk (3+3, 2+4, enz…).

Ook bij het ondernemen komt het er niet altijd op aan om zo snel mogelijk een makkelijk antwoord/oplossing te vinden, maar wel om de juiste vragen te stellen !

En dat is al iets moeilijker…

morgen meer…

Share