Goede Vrijdag…

goede-vrijdag

Ik weet niet in welke mate u erbij stil staat, maar ’t is vandaag Goede Vrijdag. What’s in a name…? Een paar jaar terug vroeg één van mijn dochters mij waarom we zo’n triestige gebeurtenis (Jezus stierf toen aan het kruis) eigenlijk een goede vrijdag noemden… Tja. Ik wist het niet. Rare vorm van communicatie…

Dus heb ik het deze week eens gevraagd aan iemand die het wel kan weten : Noël Bonte, priester én o.a.  professor in catechetiek. Ik probeer het zo goed mogelijk samen te vatten…:   Men heeft het Goede Vrijdag genoemd, omdat het de dag is waarop de goedheid is geboren. Jezus die stierf voor zijn idealen. Hij bleef trouw aan de goedheid. Nochtans kreeg hij heel wat kansen om het op een akkoordje te gooien… Maar hij deed het niet.

Tot zover deze spirituele beschouwing… Waar wil ik eigenlijk naartoe ? Ik stel me de vraag hoeveel ondernemers onvoorwaardelijk trouw blijven aan hun idealen en principes. Wanneer ben je als ondernemer succesvol?

Ik kan me niet van de idee ontdoen dat de voorbije jaren heel wat bankiers, aandeelhouders, ondernemers zich (on)bewust hebben laten verleiden door de snelle superwinsten die werden voorgeschoteld. Zelfs al hebben ze zich tijdig kunnen terugtrekken, zonder schade te lijden, zijn ze daarom goede ondernemers ? Valt hen niets te verwijten ? Winst maken is een must én plicht van elke ondernemer. Woekerwinsten ook ? 

Zal ik op het eind van mijn carriëre mijn succes meten op basis van de winst die ik heb gemaakt ?

En met zo’n gedachten zet ik vandaag het Paasweekend in. Het wordt een goede vrijdag.

Share