Nestbevuilers

Het woord ‘marketing’ wordt maar al te vaak misbruikt. Zo ook blijkbaar door een organisatie die zich Mobile Media Marketing noemt. Ziehier de waarschuwing van de FOD, verspreid via Belga :

“De federale overheidsdienst (FOD) Economie waarschuwt consumenten dat een aanbod voor een gratis vakantie van Mobile Media Marketing mogelijk bedrog is. “De FOD Economie heeft een illegale handelspraktijk vastgesteld”, zo luidt het.

Mobile Media Marketing biedt telefonisch of in een brief een gratis reis aan, waarvoor wel 98 euro dossierkosten aangerekend worden. Dat een administratieve kost wordt aangerekend, is verdacht, aldus de FOD Economie. Het is ook verdacht dat het bedrag gestort moet worden op de rekening van een advocaat. Voorts zijn de verkoopvoorwaarden onduidelijk.

Mensen die zouden ingaan op het aanbod, komen bedrogen uit, besluit de overheidsdienst. Klachten kunnen ingediend worden bij de FOD Economie via mail (eco.inspec.fo@economie.fgov.be) of fax (02/277.54.52). (belga/sps) ”

Dergelijke nestbevuiling moet hard worden aangepakt.

Share