De neutrale derde

Het valt me de laatste weken op dat steeds meer bedrijven ons aanspreken om hun huidige marketingstrategie te evalueren, en waar nodig bij te sturen. Ik durf daaruit te besluiten dat ‘marketing’ meer aandacht heeft gekregen sinds het uitbreken van de recessie, en tegelijk het besef is gegroeid dat het vanuit de eigen organisatie niet altijd makkelijk is om een neutrale kijk te behouden op de eigen werking.

Alleen de échte ondernemers durven zichzelf en hun bedrijf in vraag stellen. Op die manier blijven ze alert en bereiden ze zich zo goed mogelijk voor op de snelle marktveranderingen.

Share