Op zoek naar groei…

Donderdag 17 september organiseerde het postuniversitair centurm (KULAK) een boeiene debatavond met als titel “Onze streek op zoek naar groei”. Een gevarieerd panel van ondernemers, professoren en politici gaven hun kijk op de huidige economische toestand en een visie op de toekomst. Daarbij kreeg het woord ‘innovatie’ vanzelfsprekend de nodige aandacht. Maar er was meer. Een onderneming steunt op 3 peilers :

  1. grondstoffen,
  2. productie,
  3. vermarkting.

Hun analyse : aan het gebrek aan grondstoffen in eigen regio kan niets worden veranderd. Vandaag niet. En morgen niet. Op vlak van productie scoren we goed. Vlamingen zijn noeste werkers. Onze productiviteitsgraad ligt hoog. Waar kunnen we dan wel nog verbetering aanbrengen ? Aan het vermarkten van onze producten.

Grappig. Alle sprekers hadden het steeds over ‘vermarkten’. Luisteren naar de markt, de behoeften, de klanten. Onze producten beter commercialiseren, tot bij de eindafnemer… enz. En toch viel het woord ‘marketing’ niet één keer. In West-Vlaanderen lijkt het nog steeds alsof ‘marketing’ een vies woord is. Er is nog een lange weg af te leggen… 🙂

Share