Het voorspelbare kuddegedrag

Dat 2010 een moeilijk te voorspellen jaar wordt, is voor iedereen duidelijk. Vandaar ook de grote aandacht voor trendwatchers en futurologen. We hopen allemaal toch even in de glazen bol te mogen kijken. Spijtig genoeg moet ik vaststellen dat (net zoals bij de doorsnee consument) marketeers al te graag knippen en plakken wat hun ‘grote voorbeelden’ prediken. Gevaarlijk vind ik dat. Maar blijkbaar is dit niet alleen een ziekte van de marketing. Ook economen hebben er last van. Ik citeer dan ook graag Paul De Grauwe uit De Morgen :

“…. Er is iets heel paradoxaals met economische voorspellingen. De onzekerheid over hoe de conjunctuur volgend jaar zal evolueren, is bijzonder groot. We kunnen een sterke heropleving zien, maar ook een terugval van de conjunctuur. Voor beide scenario’s kunnen stevige argumenten worden aangevoerd. Zoveel onzekerheid zou moeten leiden tot sterk uiteenlopende voorspellingen. Maar dat is helemaal niet wat we zien. Integendeel, de economische analisten vertonen een neiging om te convergeren naar dezelfde voorspellingen. Die consensus is heel gevaarlijk omdat hij een perceptie creëert van objectiviteit, ja zelfs van wetenschappelijkheid, terwijl de realiteit helemaal anders is. De consensus van de voorspellers weerspiegelt eigenlijk hun grote onzekerheid over wat de toekomst zal bieden…”

Het volledige artikel vindt u op http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1049069/2010/01/04/Het-voorspelbare-kuddegedrag-van-analisten.dhtml

Zelf probeer ik geen omkaderde toekomstvisie uit te tekenen. In de huidige sociologische en economische situatie is dit onmogelijk. Wat ik wel belangrijk vind, is om een aantal ‘variabelen’, indicatoren nauwlettend op te volgen.

Share