Pasen (3)

Ooit had de Kerk de beste marketingmachine ter wereld (zie Pasen 2). En toch verloor ze in enkele decennia de meerderheid van haar ‘klanten’. Hoe kan dit ?

Het is een gevoelige materie, en iedereen zal wel zijn eigen persoonlijke reden hebben, maar toch kunnen we enkele algemene verklaringen aanwijzen.

Marketing draait steeds rond het bevredigen van een behoefte.  De grootste behoefte van elke mens, waar ook ter wereld, is het vinden van geluk. Religie biedt hierop een veilig antwoord. Wie ‘goed-gelovig’ was (is) maakt kans op het Eeuwig Geluk. Het ene geloof vertaalt dit in rijstpap met gouden lepeltjes, het andere geloof belooft dan weer duizend maagden… :-). De Kerk bood haar klanten een ideale handleiding om dit geluk ooit te vinden. Ze had hiervoor een perfecte marketingmix gecreëerd.

(Dit heeft natuurlijk niets te zien met de echte inhoudelijke kracht van geloof, maar het zorgde wel voor rust bij heel wat mensen, en relatieve rust in de maatschappij, dankzij een brede waaier aan gemeenschappelijke waarden en normen)

En toch haakten een grote meerderheid van de ‘klanten’ af. Waarom? Hebben ze plots geen behoefte meer naar geluk ?

Enerzijds is de Kerk zelf verantwoordelijk(zie Pasen 4), maar anderzijds ligt de oorzaak bij de nieuwe marktsituatie. Het consumentengedrag veranderde dankzij een grotere koopkracht. Aardse organisaties en marketeers beloofden (nog steeds trouwens) dat je diezelfde behoefte, namelijk geluk, ook kan kopen… We maken onszelf graag wijs dat we gelukkiger zullen zijn door het bezit van een mooiere auto, mooiere kledij, verre reizen… En dat lukt meestal heel even, maar onvoldoende om onze grote honger naar gelukt te stillen. 

Heeft religie dan geen toekomst meer ? Jawel. De huidige generatie jongeren, die steeds welvaart heeft gekend, is al lang tot de conclusie gekomen dat de honger naar geluk niet (voldoende) bevredigd wordt door consumptie. Ook zij zullen op zoek gaan naar alternatieven, waarbij religie plots weer zeer aantrekkelijk blijkt te worden. Hoe specialer, hoe strenger, hoe intenser, hoe liever… Nieuwe marketingconcepten zijn in de maak. Of dacht u dat het succes van de televisiereportage ‘In Godsnaam’ een toevallige voltreffer was ?

Share