Vijf voor twaalf…

Momenteel leggen we de laatste hand aan een nieuw concept ‘Courtrai Tout Près’ dat Franstalige buren uitnodigt het ‘nieuwe’ Kortrijk te ontdekken. Daardoor komen we in contact met heel wat plaatselijke handelaars. Ik stel vast dat er onder hen een aantal zijn die nauwelijks aandacht besteden aan hun aanwezigheid op het internet. Dat is beangstigend.

Tegelijk stel ik vast dat de impact van de advertenties in klassieke media afneemt. Ik kan het niet genoeg herhalen : zorg er voor dat uw website een volwaardige pijler is van uw communicatie. Zoniet dreigen jarenlange inspanningen om uw naam en faam goed te houden in sneltreinvaart af te brokkelen… Het is vijf voor twaalf.

Share