Als het goed is…

ondernemerscentrum

Als het goed is, mag het ook gezegd worden… Het aantal startende ondernemingen in Kortrijk stijgt spectaculair. In 2001 waren er 285, in 2005 telde men 374 starters, in 2009 zelfs 408. Voor elke starter betekent dit steeds opnieuw een bange stap in het ongewisse. Je staat er alleen voor.

Het Kortrijkse succes mag zonder twijfel voor een deel op conto van de lokale overheid worden geschreven. Toen schepen van economie Jean De Bethune in 2008 een ‘ondernemerscentrum’ in het hartje van Kortrijk opende, waren heel wat spottende reacties te horen… Ik mag persoonlijk getuigen, als allereerste huurder van zo’n kantoortje, dat het ondernemerscentrum de ideale groeibasis was voor mijn activiteiten. Die overgangsperiode gaf me voldoende armslag om geen TE grote risico’s te moeten nemen, en uit te groeien tot een volwaardige onderneming.

Ik hoop dat heel wat Vlaamse steden het voorbeeld van Kortrijk overnemen. Ondernemerschap is de motor van onze samenleving.

Meer info op www.ondernemerscentrumkortrijk.be

Share