ZELFstandigen moeten SAMENwerken

De fysieke winkel zal in de toekomst steeds meer onder druk komen te staan. Wie daar blind voor blijft, tekent zijn doodvonnis. De tijd is definitief voorbij dat uw winkel de belangrijkste plaats was voor een consument om zich te informeren en te oriënteren. Vandaag nemen het internet (en sociale media) deze taak over. Het wordt dan ook uw taak om die consument te overtuigen om bij u te komen kopen.’Beleving’ is hierbij uw belangrijkste troef. Die beleving beperkt zich best niet tot uw eigen winkel, maar evenzeer tot de omgeving waar uw winkel zich bevindt. Het project ‘Innoverende Straat‘ (gedragen en ondersteund door Unizo) bewees in 22 gemeenten dat ‘SAMEN-werken’ loont.

Share