Vertrouwen in generatie Y

Voor het tweede jaar op rij gaf ik een ‘lezing’ aan laatstejaarsstudenten van een Kortrijkse school. Onderwerp : ONDERNEMEN (in de breedste betekenis van het woord). Ik nam hen mee naar het jaar 1986, toen ik hun leeftijd had. Ik vertelde hen eerlijk wat ik in de voorbije decennia had geleerd over het leven, het ondernemen, het vallen, het opstaan… Mijn boodschap is eenvoudig : ofwel kies je er voor om ondernemend in het leven te staan, ofwel kies je ervoor om het leven te ‘ondergaan’. Wie kiest voor het laatste, zal haast zeker eindigen als een kniesoor die alles om zich heen verkeerd vindt, maar zelf geen enkele inspanning doet om hieraan iets te veranderen. Het is de categorie van de zagers en de klagers. “Jammer genoeg”; zo verzeker ik de 18-jarigen, “zal de helft van jullie eindigen als zo iemand die ondergaat. De andere helft wordt iemand die ‘onderneemt’ in welke job dan ook. De keuze tot welke groep je wil behoren is nu aan jullie…”. Dan wordt het even stil…

Aansluitend op m’n verhaal vraag ik hen ook om -volledig anoniem- een vragenlijst in te vullen, waarbij ze zich proberen voor te stellen hoe hun leven er uit zal zien binnen pakweg 25 jaar…  Ziehier de soms verrassende resultaten (aantal respondenten:  108. Jongens : 53. Meisjes : 55)

 

 • Bijna iedereen (99,1%) verwacht een eigen huis te hebben. Meer dan 64 % gelooft dat dit ook een luxueuze woning zal zijn. Bij de jongens is dit zelfs 73%.
 • Slechts 46,3 % zal in de eigen streek (Kortrijk) blijven wonen. Ongeveer 1 op 4 meisjes ziet haar toekomst buiten Vlaanderen.
 • Niemand gaat er van uit dat hij/zij in 2040 gescheiden zal zijn :-). Meer dan de helft kiest voor een kerkelijk huwelijk. Slechts 6,2 % verwacht in 2040 single te zijn.
 • De kinderwens blijft groot. Slechts 5 % wil geen kinderen. 85% kiest voor 2 kinderen of meer. 11% van de meisjes willen 4 of meer kinderen.
 • 1 op 3 gaat er van uit dat ze niet gelovig zullen zijn. De helft van de jongeren geven aan dat ze ‘twijfelend’ zullen zijn.
 • 2 op 3 van de jongeren verwachten dat ze jaarlijks minimum 2 keer op reis zullen vertrekken. 21,3 % verwacht dat dit zelfs gemiddeld 3 keer per jaar wordt.
 • Meer dan de helft (54,8 %)  ziet zichzelf in 2040 in een zelfstandig statuut .
 • Liefst 81,5 % gaat er van uit dat ze minimum tot hun 65 jaar zullen moeten werken. 20% verwacht pas aan 70 jaar met pensioen te kunnen gaan.
 • 85% van de leerlingen gaat ervan uit dat hij/zij in 2040 op z’n minst even welstellend zal dan hun/haar ouders vandaag.
 • Iets meer dan de helft (54,6%) denkt dat zijn/haar vriendenkring in 2040 multicultureel zal zijn.
 • Haast niemand vreest in 2040 voor zijn veiligheid.
 • 45,4 % verwacht in 2040 gelukkiger te zijn dan vandaag.

Representatief voor de 18jarigen is zo’n enquête niet. Maar blijkbaar schuilt heel wat optimisme bij deze jongeren. Goed zo. Dit moeten we aanmoedigen.

Share