Minister van werkgeNegenheid ?

(ook column in Z.O-magazine UNIZO, maand oktober)

Te midden onze kleine stadstuin plaatsten we een reclamebord. Er staat te lezen: “TRY. There are no mistakes. Only lessons”. Elke ochtend, wanneer onze dochters zich nog half slaperig aan een glimp door het raam wagen, krijgen ze deze boodschap fijntjes gepresenteerd. Een stille brainwash, in de hoop dat ze nooit zwichten voor de lokroep van de zekerheid. Hoeveel leeftijdsgenoten ontmoet ik niet die, moedeloos en vastgeroest in hun job,  dromen van een ander leven, maar niets veranderen? Ik snap het niet. Zovelen laten zich uit vrije wil opsluiten in een verstikkend harnas van pseudo-zekerheid. Ook al betekent dit: elke dag met tegenzin naar het werk vertrekken, en aftellen naar het pensioen.

Wat is dan de oplossing? Mensen nog meer motiveren om zelfstandige te worden, zoals Murielle Scherre hier vorige maand suggereerde? Zeker. Onze economie heeft vers ondernemersbloed nodig. Maar zou het niet verfrissend zijn mochten werkgevers, werknemers, vakbonden en overheden naast het complexe credo van werkgelegenheid, luidop de kaart durven trekken van de ‘werkgenegenheid’?

Iedereen heeft er baat bij dat mensen ‘graag’ werken. En nee, heren van de vakbond, dat bereik je echt niet met meer vakantiedagen of minder lang werken. Voldoening en waardering zijn de sleutelwoorden voor die hogere werkgenegenheid. Daar is vertrouwen voor nodig. Wederzijds respect. Minder regels en procedures. Ik hoor sommigen reeds denken : “die Ostyn is aan het dromen…” Misschien. Maar weet dat het werkwoord ‘dromen’ precies dezelfde letters bevat als ‘ondernemen’. Laat mij dus maar dromen. Wie weet zetelt in de volgende regering een minister van werkgenegenheid? Het zou een hoopgevend signaal zijn.

Ach. De echte verandering zal vooral thuis en op de schoolbanken moeten gebeuren. Voor mijn dochters en leeftijdsgenoten hoop ik dan ook dat binnenkort in elk huis en in elk leslokaal, in koeien van letters te lezen staat : “TRY. There are no mistakes. Only lessons.

Share