Marketing check-up

Een manier om alle aspecten van marketing op uw winkel, kmo of organisatie te screenen. Tegelijk staan we stil bij uw sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen. Deze screening heeft tot doel om op basis van uw buikgevoel terug richting te geven aan uw bedrijf.

 


B

Buikgevoel

Een strategie die niet vanuit de buik vertrekt, is gedoemd om te mislukken. Al ontwikkelt de meest getalenteerde marketeer een perfect rationeel gefundeerde marketingstrategie, zolang de zaakvoerder (en medewerkers) het niet voelen, zal het niet werken.

A

Analyse

In deze fase kijken we naar de cijfers. We toetsen ons gevoel aan de realiteit, want de kans bestaat dat men hier een verschil ontdekt tussen wat men voelt en wat men realiseert. We bekijken de producten/diensten en gaan daarna een SWOT analyse maken.

M

Maquette

De belangrijkste fase binnen het BAMBI concept. Het is belangrijk om in dit proces zoveel mogelijk spelers te laten meedenken. Er zijn steeds meerdere benaderingen mogelijk om de actieplanning richting het eindresultaat op te stellen. De bedoeling is om alle losse bouwstenen aan mekaar te koppelen en zo een maquette te bekomen.

B

Budget/actieplan

Een maquette is vaak een droomscenario, maar ook al bulkt het van de goede ideeën, uiteindelijk moeten er op basis van wat financieel en praktisch haalbaar is keuzes gemaakt worden.

I

Implementatie

De laatste en wellicht allermoeilijkste fase. Hierbij moet iedereen zijn verantwoordelijkheid durven nemen. Wie doet wat, wanneer, hoe.. Bovendien is regelmatig