Blogposts Tagged ‘Management’

Stuur uw managers wandelen…

Geplaatst op in Marketing, Communicatie

Herkent u dit scenario:  Managementmeeting. Punten, komma’s, principes, tenen, … duizenden redenen om geen beslissingen te nemen. Vaak vergadert men niet om naar een oplossing te zoeken, maar om het eigen standpunt nog maar eens te verduidelijken. Herkenbaar? Hier is een tip : stuur uw managers werkelijk ‘wandelen’. Verzoek ze om samen naar buiten te gaan, waar dan ook, en pas terug binnen te komen wanneer ze tot concrete conclusies zijn gekomen. Een andere omgeving doet soms wonderen.

Ik doe precies hetzelfde. Wanneer ik er niet in slaag alle ideeën en denkpistes in een duidelijk strategie te gieten, verplicht ik mezelf om mijn kantoor te verlaten. Gewapend met laptop, krabbelboek en gsm zoek ik mezelf een plaatsje en keer ik niet huiswaarts vooraleer ik ‘gepresteerd heb’. En het werkt!

Vandaag had ik me wel een zeer leuk plaatsje toegeëigend. Ziehier :

En als het toch niet lukt met die managers? Tja, dan heb je geen keuze. Stuur ze dan echt wandelen. Want dan zijn het geen managers. Hun opdracht is om oplossingen te zoeken, niet om problemen te koesteren.

Share

Marketing

Geplaatst op in Marketing

De crisis heeft voor- en nadelen. Dat is ondertussen meer dan duidelijk. Zo kan ik alleen maar toejuichen dat dankzij de crisis heel wat bedrijven (klein en groot) meer aandacht zijn gaan besteden aan ‘marketing’. Ze beseffen dat zonder een weloverdachte marketingvisie- en strategie  hun bedrijf een zwalpend schip is. Persoonlijk ben ik nog steeds van mening dat ‘marketing’ een fundamenteel onderdeel is van management, en dan ook een belangrijke plaats moet innemen in het bestuur van een onderneming. Ik vernam onlangs dat Roularta haar Raad van Bestuur versterkt met 3 onafhankelijke bestuurders : niet toevallig zijn het alledrie marketeers…

Share

Over procedures, controle en valse zekerheden…

Geplaatst op in Marketing, Communicatie, Economie

controle

De volgende weken is mijn agenda aardig gevuld met avond-lezingen over ‘ondernemen in tijden van recessie’.  Ik vertel echter niet altijd wat mijn toehoorders graag willen horen…  Zeker in woelige economische tijden, kan het zinvol zijn te vloeken in een volle kerk.

Zo heb ik  me de voorbije jaren al meermaals geërgerd aan het strakke en verlammende keurslijf dat veel bedrijven zich gewillig laten aanmeten. Om een ‘vlotte werking’ te kunnen garanderen, schrijven ze alles uit in enge procedures en taakomschrijvingen, waar theoretisch geen speld tussen te krijgen is. En toch loopt het in de praktijk nog heel vaak fout… En wat doen ze dan ? Nog een nieuwe procedure uitschrijven… Kafka glundert.

Hoe lang duurt het nog vooraleer men inziet dat deze dwangmatige drang naar ‘organisatie’ en controle absoluut overdreven is ? Bedrijven, scholen, ziekenhuizen, banken…, ze kraken allemaal onder de zware en dure last van procedures, voorschriften, vergaderingen, enz… Worden ze er beter van ? Worden hun klanten, leerlingen, patiënten, er beter van ? En wat is het gevolg voor de motivatie van de werknemers ?

Ik pleit natuurlijk niet voor het afschaffen van regels. Er moet structuur zijn. Organisatie is nodig. Maar wanneer de organistatie belangrijker wordt dan het organisme (wat écht leeft), dan is men verkeerd bezig.

In een zeer stabiele, voorspelbare omgeving kan je heel wat zaken ‘organiseren’ en vertalen in procedures. Geen probleem. Alleen : er bestaan nog nauwelijks stabiele, voorspelbare omgevingen. De globalisering, de EVA-lutie, de technologische onophoudelijke veranderingen, de financiële crisis… Ondernemingen die hier vandaag niet flexibel op kunnen reageren, komen in een dodelijke wurggreep te zitten. Hun ‘veilige organisatie’ is een verstikkende dwangbuis geworden.

Weet u wat nog het allerergste is ? Dat strakke functie-omschrijvingen en duidelijke procedures een perfecte camouflage vormen voor verziekingen en kankers die ondertussen in uw bedrijf onopgemerkt groeien. Neem nu de banksector : het toonbeeld van controle, procedures, enz… Is de recente geschiedenis niet HET bewijs van mijn stelling ? Hoe kon een luchtbel zolang standhouden ? Antwoord : omdat procedures, rapporteringen, controles, enz… iedereen zand in de ogen strooiden!

Wat is de oplossing ? Ik pleit voor meer ‘bezieling’ in organisaties. Die kan je echter niet in procedures vertalen. Alleen een goeie mix van organisatie (taken) en organisme (mensen) kan succesvol zijn. Dit vraagt enorm veel leiderschap.

Mijn tip voor de aanpak van de recessie binnen uw bedrijfsorganisatie :

  1. Vereenvoudig de procedures.
  2. Zorg voor bezieling bij uw medewerkers.
  3. Geef ze meer ruimte en vrijheid om hun (welfafgebakend!) doel te bereiken.
  4. Gooi de mensen die niet met deze vrijheid omkunnen er uit.
  5. Luister aandacht naar de meest kritische (lastige?) medewerkers. Zij hebben vaak de grootste bezieling…
  6. En vooral : geef voortdurend zelf een zeer duidelijke richting en bezieling aan.

Ik weet het : het is aartsmoeilijk, en het zal nooit perfect zijn. Maar wie heeft ooit gezegd dat ondernemen makkelijk is ? U houdt toch van uitdagingen… ?

Share